Volg ons ook op:    

De Ouder

”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn;  ouders, leerkrachten, kinderopvang, familie, vrienden, sportclubs.  Allemaal hebben ze invloed  op de ontwikkeling van kinderen.

De samenwerking tussen de geledingen(mr, OAC), schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen! Bij de kopjes Ouder Advies Commissie en MR vindt u meer informatie