Volg ons ook op:    

Ons Kindcentrum

Van nature leren kinderen door te doen, te vragen en te ontdekken In ons Kindcentrum neemt in ons onderwijs de koppeling tussen school en de wereld een belangrijke plek in.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot sociale en actief betrokken burgers. Kindcentrum de Wrâldwizer is de oefenplaats, de basis waar de leerlingen de wereld leren kennen en waar zij starten met zich te ontwikkelen tot een volwassen individu die zelfstandig in de maatschappij meedraait.

Per 1 augustus 2006 zijn cbs de Tarissing te Nes en cbs de Foeke Sjoerd Skoalle te Oosternijkerk gefuseerd. Vanaf 1 augustus 2018 zijn cbs ‘By de Boarne’ te Niawier en cbs “Foeke Sjoerd Skoalle’ samen en gaan verder onder de naam Kindcentrum de “Wrâldwizer”.

Het Kindcentrum valt onder Stichting Arlanta. Arlanta is een stichting van 21 basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.

Ons gebouw is ingericht op een manier die aansluit op de natuurlijke leefwereld van de kinderen. Het gebouw heeft 7 instructielokalen, 2leerpleinen, een speellokaal, een ruimte voor de peuterspeelzaal, een ruimte voor de kinderopvang en een natuurlijk plein. Het gebouw heeft een open karakter en staat daardoor in contact met haar omgeving. Het leren gebeurt in- en buiten het gebouw.