Volg ons ook op:    

MR medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten, die zich vooral richten op beleidsmatige zaken. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan de directie en het schoolbestuur over aangelegenheden die de school aangaan.

De raad heeft een instemmings-, advies-, en mening vormende taak. Hierbij gaat het om het algemene belang. Onderwerpen waar over gesproken wordt zijn: verbetering van onderwijs, personeelsbezetting, schoolplan, besteding van geld, communicatie en betrokkenheid naar ouders en veiligheid. 

Er wordt meerdere keren per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar, wat betekend dat iedereen vrij is om een vergadering bij te wonen. Bepaalde onderwerpen zullen alleen binnen de MR besproken worden. Wanneer u aan wilt schuiven horen we dit graag vooraf. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter.  

De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. Heeft u onderwerpen of vragen over het algemeen belang kunt u dit delen met een MR lid. Deze kan dit bespreekbaar maken in een bijeenkomst.  

Contact opnemen kan door een Mail te sturen naar één van de leerkrachten via het ouderportaal. In de personeelsruimte is een postvak voor de MR-leden, ook hier kunt u berichten kwijt. Of u kunt een MR-lid natuurlijk aanspreken.  

  Even voorstellen. Mijn naam is Gjalt van der Zee, ik woon samen met Sanne en onze twee dochters Menthe en Brecht aan de Lou Sânen in Oosternijkerk. Ik wil mij graag inzetten voor het dorp en vind het leuk en interessant om daar op deze manier invulling aan te geven. Ik hoop op deze manier een steentje bij te kunnen dragen aan goed onderwijs in Oosternijkerk e.o. en in het bijzonder een goede basisschool periode voor onze dochters.                                                                                                     Contactgegevens: T: 0622387948 gjaltvanderzee@hotmail.com? 

 Mijn naam is Grietje Havinga. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij de Wraldwizer. Vorig jaar op locatie Niawier in de onderbouw. Ik woon in Damwald, samen met mijn partner Jeroen, en 3 kinderen in de leeftijd 16, 10 en 8 jaar. Ik wil me graag inzetten voor de school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarbij optredend als klankbord voor ouders en leerkrachten. U kunt contact opnemen via het ouderportaal of telefonisch op maandag t/m donderdag Wrâldwizer0519-235020 

  Ik ben Douwe de Haan, vader van Anna-Beitske die eerder dit jaar op de Wrâldwizer in groep 1 is begonnen. De afgelopen decennia was ik als journalist voor een breed scala aan media actief in zowel binnen- als buitenland. Samen met vrouw en dochter ben ik de laatste paar jaar met ons campertje door ruim 20 landen op en neer gereisd naar zuid India. Van mijn Friese roots naar die van mijn vrouw Vinaya. Onderweg hebben we zo veel mogelijk Anna-Beitske de wereld laten ontdekken en het thema van onze school: ‘de kinderen de wereld leren lezen’ is er dan ook eentje dat wij ten volste kunnen onderschrijven. Binnen de MR hoop ik hieraan dan ook een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. contactgegevens: tel: 06-34842874 mail:?deouwehaan@gmail.com 

  Mijn naam is Christine Boersma-Heins en woon samen met mijn man en twee kindjes in Ternaard. Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam op de Wraldwizer in Oosternijkerk. Mijn bewuste keuze voor het plaatsnemen in de MR is, dat ik het erg interessant vindt om, gezamenlijk met ouders en collega’s, in gesprek te gaan om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. U kunt contact opnemen via het ouderportaal of telefonisch op maandag t/m donderdag: Wrâldwizer 0519-235020 

  Mijn naam is Yme Meirink. Samen met Aaltsje en onze 3 kinderen wonen wij op een boerederij net buiten het dorp Oosternijkerk aan de Langgrousterwei. Sinds begin van dit jaar maak ik deel uit van de MR en vanuit deze functie ben ik ook lid van de klankbordgroep voor de bouw van het nieuwe kindcentrum. Onze school vervult een belangrijke rol in de dorpen en er gaat de komende periode veel veranderen. ik zet me graag in om dit zo soepel en duidelijk mogelijk te laten verlopen! Contactgegevens: 0651566628, yme@meirinkakkerbouw.nl 

  HalloIk ben Marijke van Capelle, voorzitter MR. Ik ben vanaf 2012 werkzaam geweest op zowel ‘By de Boarne’ Niawier, als de ‘Foeke sjoerds Skoalle’ Oosternijkerk, welke nu gefuseerd zijn tot de ‘Wrâdwizer’ . Ik woon in Hantumhuizen met mijn partner en twee dochters. Het leuke van de MR is om in gesprek te zijn met ouders en collega’s. Om samen de stem van de achterban te laten horen en kritisch te kijken naar beleidszaken.  

U kunt contact opnemen via het ouderportaal of telefonisch op woensdag t/m vrijdag Wrâldwizer 0519-235020