Volg ons ook op:    

Financiële bijdrage

Niet alle uitgaven worden door het ministerie vergoed. Daarom kennen alle scholen een zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter bekostiging van diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld:

- Schoolreisje                                     - Sportactiviteiten

- Kerst en andere vieringen               - Laatste schooldag

- Sinterklaasfeest                               - Culturele vorming

- Vader- en Moederdag                      - Schoolkamperen

- Projecten en excursies       

            

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 80,-  per kind per jaar.

Dit bedrag kan in 4 termijnen van €20,00 worden betaald.

Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt door middel van automatische incasso in 4 termijnen geïncasseerd. Indien u niet automatisch wenst te betalen, wordt u gevraagd het bedrag voor april over te maken naar de Wrâldwizer,