Volg ons ook op:    

Kanjertraining

Voor het versterken van sociale vaardigheden van de kinderen gebruiken wij op school de “Kanjertraining”.  

Wij hanteren op school heldere gedragsregels, gebaseerd op de Kanjertraining. Ieder teamlid is gecertificeerd om de Kanjertraining te mogen geven. Nieuwe leerkrachten en medewerkers worden opgeleid. De principes van de Kanjertraining worden dagelijks toegepast. Leerlingen en leerkrachten spreken één herkenbare, gemeenschappelijke taal als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit geeft duidelijkheid naar elkaar, de kinderen en de ouders. 

De Kanjertraining helpt kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders.

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt: 

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn 

  • Leerlingen voelen zich veilig 

  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken 

  • Leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen 

  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 

  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op

De Kanjertraining is een training waarin veel ruimte is voor autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen zich autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat kinderen tot hun recht kunnen komen.