Volg ons ook op:    

OAC Ouder Advies commissie

De school heeft een Ouder Advies Commissie (OAC).                                                                                                                                                                  De OAC is de geleding die de belangen behartigt van ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directeur in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen: -Opvoeding, -Onderwijs, -Identiteit (zowel de invulling van de levensbeschouwelijke als de onderwijskundige identiteit van de school).

Even voorstellen:                                                                                                                                                                                                                           Mijn naam is Arjen Brouwer, getrouwd met Maaike en we wonen met onze drie kinderen Iwan, Mirthe en Silke in Oosternijkerk. Sinds 2021 ben ik voorzitter van de OAC. De OAC fungeert voornamelijk als klankbord tussen ouders en school. Ik zet mij graag in voor het dorp en de school. En hoop op deze manier een bijdrage te kunnen leveren voor school.

Ik ben Richtsje Eisenga, ik woon samen met Teke en onze 2 kinderen Pieter en Sanne aan de Buorren in Easternijtsjerk. Pieter zit inmiddels in het 1e leerjaar op de middelbare school en Sanne zit momenteel in groep 5. Ik wil me graag inzetten voor de school tijdens deze periode, de OAC leek me leuk en interessant.

Mijn naam is Susanne van Zagten, ik ben afgelopen zomer met mijn partner en vier kinderen in Niawier komen wonen. Onze kinderen zijn dit schooljaar met veel plezier gestart op de Wraldwizer. Sinds kort maak ik deel uit van de OAC om op deze manier betrokken te zijn en bekend te worden met alles wat er in en om de school gebeurt en zo mijn steentje bij te kunnen dragen “achter de schermen” van de Wraldwizer.

Hallo, mijn naam is Diana de Graaf. Samen met Hans Anema en onze 3 kinderen wonen wij op ons akkerbouwbedrijf in Nes. Door de verschillende leeftijdscategorieën van onze kinderen in de kleutergroep, onder- en bovenbouw, krijg ik een goed beeld van de school. Sinds september 2022 maak ik deel uit van de OAC. Ik vind het prettig om als ouder betrokken bij de school te zijn en daarmee ook de belangen van andere ouders uit Oosternijkerk en de omliggende dorpen te behartigen. Samen gaan wij in gesprek en geven advies over allerlei onderwerpen, om de kwaliteit te waarborgen.  Contactgegevens: 06-13709194 of wierum_diana@hotmail.com  

Ik ben Griettina Jongeling en getrouwd met Wytze. Samen hebben wij 3 kinderen, 1 dochter en 2 zonen en wonen we aan de Mûnewei in Oosternijkerk. Janina, onze oudste, zit ondertussen al in de derde klas in Dokkum, Theunis Durk en Hidde in groep 8 en 6. Wij hebben al heel wat jaren op de Foeke Sjoerd Skoalle en later de Wrâldwizer mee mogen maken. Ik vind het dan ook fijn om een betrokken ouder te zijn en mij voor de school en onze kinderen in te kunnen zetten. Ondertussen zit ik al 4 jaar in de OAC, waar je het wel en wee van de school te weten kan komen, en je een bijdrage, groot of klein, kan leveren.