Volg ons ook op:    

OAC Ouder Advies commissie

De school heeft een Ouder Advies Commissie (OAC). De OAC is de geleding die de belangen behartigt van ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directeur in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

•             Opvoeding

•             Onderwijs

•             Identiteit: zowel de invulling van de levensbeschouwelijke als de onderwijskundige identiteit van de school.