Volg ons ook op:    

Omgaan met pesten

Pesten komt helaas op elke school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en actief aanpakken, zowel preventief als curatief. Pesten wordt op onze school erkend als ontoelaatbaar gedrag. Dit protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Het sluit aan bij de Kanjertraining en de Kanjerboeken. Dit protocol is bedoeld voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is belangrijk dat u weet hoe we op onze school denken over pesten. Uit dit protocol wordt duidelijk dat we pesten bij ons op school niet toestaan. U kunt lezen wat we doen om pestgedrag te voorkomen en wat we doen als pesten aan de orde is. Om pestgedrag goed aan te kunnen pakken is het van groot belang dat ouders en school met elkaar samenwerken. Het schoolteam, de OAC en de MR onderschrijven dit protocol